Om Huseby 4h

Vi er en organisasjon for barn og ungdom fra 10-18 år. Vi har diverse medlemsmøter hvert år, bl.a. grøtfest, bowling, overnatting i telt, tur til badeland, akedag osv. Hver sommer deltar våre medlemmer på aspirantleir, fylkesleir og landsleir. Der er våre medlemmer ivrig med og spiller volleyball. Organisasjonen er livssynsnøytral, partipolitisk nøytral og den er helt rusfri.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme