Om Huseby Gårds venner

Huseby gårds venner er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å bevare og videreutvikle de unike natur-, miljø- og kulturverdier som bygninger, uteområde og jordbruksareal på Huseby gård representerer for befolkningen i Skedsmo. Venneforeningen skal gjennom dugnadsinnsats, kulturaktiviteter og på annet vis bidra til en kvalitativ og kvantitativ heving av aktivitetsnivået på Huseby gård i et konstruktivt samarbeid med Skedsmo kommune og andre interessenter. Foreningen skal også være initiativtaker og pådriver i forvaltningen av de museale bygningene på gården. Venneforeningen skal imidlertid ikke påta seg noen form for økonomisk ansvar for den ordinære driften av Skedsmo bygdemuseum.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme