Om Husebyspelene

Husebyspelene ble etablert i 2019 og er et samarbeid mellom Skedsmo historielag, Skedsmo husflidslag, Yddir vikinglag, Huseby gårds venner, Huseby familieteater og Bygdetruppen Teater. Dette er et unikt samarbeid og forener ung og gammel, historieinteressert og teaterinteressert, håndverker og skuespiller, vikingentusiast og kulturminneverner. Husebyspelene har som formål å skape historiske spel på Huseby gård, tilknyttet stedets historie. Formålet skal oppnås gjennom årlig produsering av spel og gjennom formidling av historie og håndverk. I 2019 var vi hele 37 skuespillere i vikingflokken; 8 barn, 7 ungdommer og resten voksne. I tillegg kommer de 10 frivillige statistene fra Yddir vikinglag og de 7 styremedlemmene. Vi hadde også med oss 4 musikere, og i den kunstneriske staben var vi 4 stykk.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme