Om Internasjonal Kurdistan Demokratiske Kvinne Organisasjon

Internasjonal Kurdistan demokratiske kvinne organisasjon omfatter hele Norge. Den skal samarbeide med kurdiske kvinneforeninger i hele verden. Internasjonal Kurdistan demokratiske kvinne organisasjon er en demokratisk fundert forening for kvinner, og er partipolitisk uavhengig organisasjon. Foreningen representerer alle kvinner, og særlig kurdiske kvinner i Norge og internasjonalt. Foreningens formål er å ta sikte på å samle alle kurdiske kvinner i Norge som medlemmer. Motivere kvinner til å ta høyre utdanning, være med på å inspirere dem til å engasjere seg til å interessere seg for politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i det norske- og internasjonale samfunnet. Kjempe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner blant kurderne. Orientere kurdiske kvinner om det norske- og internasjonale samfunnet, være dem til støtte og hjelp når de trenger og har behov for det. Arbeide for mangfold og inkludering i samfunnet, for å forstå hverandre og gjøre det lettere for dialog mellom de

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme