Om Jonathan fritidsklubb mellomtrinn

Jonathan fritidsklubb mellomtrinn skal være et fritidstilbud for barn og unge i Leirsund. Vi ønsker at dette skal være et helt gratis tilbud som inkluderer alle i mellomtrinnet. Vi har pga stor oppslutning valgt å dele det klassevis. 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse. Vi har hatt ca 20 barn på hvert arrangement. 5. klasse har hatt seks ganger denne høsten, 6. klasse fire ganger. (her trengs det mer voksenressurser pga litt krevende klassemiljø. 7. klasse har annenhver uke og de har et oppmøte på over 20 stykker hver gang. Jonathan har blitt et viktig sted hvor vi kan jobbe med klassemiljø og inkludering. Det er flere elever som sliter med å komme inn i klassemiljøet etter covid og lærerstreik. Her gjøres det en viktig jobb !

Se andre lag og foreninger som driver med det samme