Om Kultur og Trossamfunnet Dehlevi for Sufisme

Aktivitet basert på kultur og trosretning. Foreningen driver også med integrering av ungdom til norsk kultur og samfunn.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme