Om Kulturbygda Blaker

Vi er foreløpig en gruppe på ca. 9 personer som skal starte et forum/prosjekt som heter Kulturbygda Blaker. Vi har hatt et møte med alle lag og foreninger i bygda, og skal ha vårt første møte som et "styre" nå den 22. november. Vi skal da se på blant annet hvordan vi skal organisere oss, men vi har pr. i dag ikke noe organisasjonsnummer eller foreingsnummer. Vi skal være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, og fungere som "selgere" av entusiasme, motivasjon og aktivitet. Vi skal forsøke å få flere til å være sosiale, være med på aktiviteter, dugnader. Ta i mot forslag, og forsøke å starte aktiviteter innen kultur og fritid. Vi vil blant annet starte Blaker dager, og forsøke å samle bygda igjen. Det har vært litt splid i bygda etter at den ene barneskolen ble lagt ned og vi mistet Rånåsfoss til Nes kommune. Nå vil vi først og fremst gjøre noe for barn og ungdom i bygda. Vi har allerede snakket med Bruvollen ved /Knut Egil Hagen vedrørende mulighet for blant annet LAN-party.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL