Om Kulturbygda Blaker

Vi er en frivillig organisasjon som består av et styre og oppretter prosjektgrupper etter behov. Formålet med Kulturbygda Blaker er å skape mer aktivitet, samhold og samarbeid i Blaker. Skape større engasjement og oppslutning både i form av frivillighet og deltakelse på arrangement osv. Vi ønsker og skape enda mer aktivitet, trivsel og glede i bygda.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL