Om Kulturstiftelsen Visyn

Visyn er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskapen om vår regions lokalhistorie. Samtidig ønsker vi å kommunisere regionens framtidsmuligheter i et perspektiv hvor innovasjon og bærekraft står sentralt. Slik vil vi bidra til felles identitet, samhold og framtidstro blant alle som bor og arbeider i Lillestrøm kommune. Vi skal produsere en serie filmer om lokal historie og om kommunens fremtidsmuligheter. Vi har avtale med biblioteket om visning for skoleelever og andre. Visyn vil arbeide for at historielagene og andre lag og foreninger kan få hjelp til historieformidling og fordypning i infokiosker i biblioteket. Videre jobber vi med å utvikle undervisningsopplegg til hver film i samarbeid med gode krefter i skolen, lage oppgavesamlinger, ekskursjonsguider og quiz for hele familien.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme