Om Kvinne og familie Utviklingssenter

Informasjonsformidling om helse og livsstilsykdommer, kosthold og ernæring, skolering og oppdragelse av barn, natur og kulturopplevelser, samspillet i ekteskap og familie, integrering og leksehjelp til barna og unge. Målet er å aktivisere flest mulig kvinner i samfunnet, samtidig være med å skape en tryggere oppvekst for barn i et integrert felleskap.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme