Om Kvinnekretsen Lillestrøm

Bygge fellesskap og bro mellom norsk og pakistansk kultur. Fokus på kulturutveksling, kulturforståelse, øke sosial nettverk, og engasjere kvinner i dagsaktuelle spørsmål. Øke bevisstheten rundt negativ sosial kontroll. Samt sosiale sammenkomster, utflukter og turer.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme