Om Landsforbundet for offentlige pensjonister - avdeling Romerike (LOP Romerike)

LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. LOP er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon og er partipolitisk og livssynsmessig nøytral. LOP har full drøftingsrett ved lønnsoppgjørene for pensjonister ved statsbudsjettene. Vi er også en aktiv høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og rettigheter.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme