Om Latviesu Biedriba Norvegija

Vi skal opprettholde latvisk kultur blant eksil latviere, og fremme latvisk språk blant eksil latviere, spesielt blant barn og ungdom. Representere latvieres interesser overfor norske myndigheter og andre organisasjoner. Vi holder kontakten med den latviske ambassade og andre latviske eksilorganisasjoner.