Om LHL Hjerneslag Ung Oslo og Akershus

Nettverk for deg som er ung slagrammet eller pårørende i alderen 18–55 år. Gjennom våre lokale og regionale nettverk kan du treffe andre i samme situasjon. Nettverkene bidrar til å synliggjøre at også unge mennesker rammes av hjerneslag. De bidrar til åpenhet rundt de utfordringer en møter, dele erfaringer og få tips og råd om mestring. Nettverkene tilbyr fellesskap for barn og voksne, møter og aktiviteter samt informasjon.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL