Om LillCanto

LillCanto er et blandakor i Lillestrøm, som har ca 30 medlemmer i alderen 20-80 år. Vi har flere konsertert hvert år, både alene og i samarbeid med andre artister, kirke og kulturliv. Vi har ukentlige øvelser fra august til juni. I vedtektene våre har vi nedfelt: Koret skaI framstå som et kvalitetskor i regional målestokk og ha appell til et bredt publikum. Korets medlemmer skaI i arbeidet med et variert repertoar oppleve gleden ved mestring og musikalsk utvikling.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme