Om Lillestrøm AUF

Lillestrøm AUF er AUF sitt lokallag i Lillestrøm kommune. Vi jobber for å skape lokalt ungdomsengasjement og et mer rettferdig samfunn. AUF er en organisasjon det skal være lav terskel for å delta i, og vi jobber aktivt med å gjøre det lettest mulig for barn og unge å få sin stemme hørt. Vi arrangerer blant annet temakvelder, aksjoner, sosiale kvelder og masse annet for medlemmene våre. Vi jobber også aktivt opp mot Lillestrøm Arbeiderparti for å påvirke deres poltikk og sikre gjennomslag for partiet. AUFs visjon er at enkeltmennesker sammen skaper et fritt og rettferdig samfunn, hvor klodens tåleevne settes foran kapitalistisk vekst, fellesskap foran forskjeller og menneskelige verdier foran materiell velstand.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme