Om Lillestrøm Historielag

Historielagets formål er å ta vare på og formidle stedets bakgrunn og historie. Å vekke interesse for stedets og innbyggernes kultur, liv og virke gjennom tidene. Laget drifter den gamle dampmaskinen som er det eneste industriminnet etter sagbruksvirksomheten på stedet. Historielaget eier og drifter også Lurkahuset, trolig det eldste huset som er bevart i Lillestrøm. Opprinnelig en husmannsplass bebodd fram til 1991. Lurkahuset er åpent for uteservering kl.12-15 i sommermånedene. Medlemsmøter/åpne møter og andre aktiviteter i Historielaget annonseres i Romerikes Blad. Les mer - og bli gjerne medlem - på: www.lillestrømhistorielag.no

Se andre lag og foreninger som driver med det samme