Om Lillestrøm-koret

Lillestrøm-koret er et blandakor åpent for alle. Repertoaret har hovedvekt på pop og rock. Vi øver hver torsdag på Samfundet, Lillestrøm, fra kl 19.00 - 21.30

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme