Om Lillestrøm Loppelaug

Loppelauget er dugnadsgruppen til Lillestrøm Skolekorps, som jobber hele året med å skaffe penger til driften av skolekorpset. Hovedinntektskilden er de 2 loppemarkedene i løpet av året. Vi er opptatt av gjenbruk og bærekraft. Loppelauget har mottak ved Nebbursvollen i Lillestrøm, men henter også dersom det er vanskelig å få levert til vårt mottak. Loppelaugets medlemmer er foresatte til musikanter i Lillestrøm Skolekorps samt en rekke "pensjonister" og andre som ønsker et sosialt miljø og som støtter Loppelaugets aktivitet og Lillestrøm Skolekorps arbeid for å spre musikkglede blant barn og unge.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme