Om Lillestrøm Rotaryklubb

Rotary er en internasjonal organisasjon som også har et stort antall norske klubber. Rotary ønsker medlemskap fra hele bredden av yrkeslivet. De lokale rotaryklubbene er selve ryggraden i organisasjonen. Medlemmene i Lillestrøm Rotaryklubb møtes tirsdager kl. 19 – 20 på Thon Hotel Arena. Klubbmøtene har variert program som bl.a. belyser yrkesforhold, tidsaktuelle saker, samfunnsspørsmål og prosjekter vi jobber med. De fleste møtene er åpne for gjester. Vi rekrutterer fra alle yrkesgrupper uavhengig av religion, kjønn og etnisk bakgrunn, primært fra området Lillestrøm og Fetsund. Medlemskap gir mulighet til å knytte kontakter med likesinnede ressurspersoner med interesse for samfunnsnyttige tjenester, personlig utvikling, yrkesmessig nettverk og kameratskap. Lillestrøm Rotaryklubb engasjerer seg både lokalt og internasjonalt. Noen hjertesaker: TV-aksjonen, Realfagprisen for Nedre Romerike, utrydding av polio på verdensbasis osv. Vi søker etter nye medlemmer så ta gjerne kontakt.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme