Om Lillestrøm Sokn

Lillestrøm kirke ligger midt i Lillestrøm sentrum i Storgata, ca 5 minutters gange fra jernbanestasjonen. Vi jobber bredt i fht alle aldersgrupper, men har spesielt fokus på barn og unge. Vi ønsker å motarbeide utenforskap og heller bygge gode møteplasser for barn og unge. I kjelleren under Lillestrøm kirke er vi i gang med å renovere/pusse opp lokalene til bruke for barn og unge.