Om Lindeberg Velforening

Lindeberg Vel er en upolitisk forening som har til formål å: * være bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere * forvalte velltomta og avkastning av denne ved å gi støtte aktiviteter på Lindeberg * følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme