Om Maharishi-stiftelsen

Vi er en ideell stiftelse med et veldedig formål om å øke livskvaliteten til alle innbyggere gjennom læring av helsefremmende programmer. Vi driver også veldedige prosjekter for å støtte ideelle formål og er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi har avdelinger flere steder i Norge, blant annet i Lillestrøm, Oslo, Bergen, Trondheim, Kongsberg og flere mindre lokale plasser. Vi tilbyr kurs i bevissthetsutvikling, blant annet opplæring i transcendental meditasjon. I denne anledning har vi jevnlige sosiale møter med utveksling av livsfremmende kunnskap.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme