Om Melvold Pensjonistsvømmere

Pensjonister fra tidligere Melvold ungdomsskole har i mange år hatt ukentlig svømming på Melvold. Etter renoveringen av bassenget har vi hatt tilgang onsdager 15 - 17.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme