Om Mennesker i Fokus lokallag i Lillestrøm kommune

Etter råd fra kommunen har vår organisasjon i februar 2024 etablert et lokallag av Mennesker i Fokus i Lillestrøm. Loakllalget skal drive med samme aktiviteter som moderorganisasjon. Vi får snart organisasjons nr for lokallaget. Moderorganisasjon Mennesker i Fokus ble etablert i 2011. Formålet er å bidra til å skape gode relasjoner mellom mennesker og støtte mennesker som trenger det. Et annet mål er å være brobygger mellom de offentlige og innvandrerbefolkningen, samt å bidra til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i samfunnet. Barn, ungdom og voksne med ulik innvandrerbakgrunn som er rammet av fattigdomsproblematikk og sosial eksklusjon er en prioritert målgruppe for organisasjonens tiltak. Organisasjonen driver med ulike tiltak i flere kommuner i Viken fylke og i Oslo. Vi har et godt etablert samarbeid med flere kommuner og ulike lokale lag og foreninger. Lillestrøm er en viktige kommune for våre tiltak og vi har over flere år avholdt aktiviteter i kommunen.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme