Om Mercy House

Mercy House er en møteplass og et privat lavterskeltilbud innenfor helsevern og sosiale tjenester. Her får mennesker oppfølging når livet er vanskelig. Våre 40 medarbeidere har bred helsefaglig og pedagogisk bakgrunn. Vi har ingen journaler og diagnoser, men husrom og hjerterom. Tilbudet er gratis bortsett fra en egenandel for måltider. Mercy House er åpent for folk i alle aldre og benyttes primært av innbyggere i Lillestrøm kommune. Folk som oppsøker oss strever med relasjons- og samlivsproblemer, fysisk og psykisk sykdom, fattigdom, sorg, bearbeiding av traumer eller spørsmål omkring selvfølelse, identitet og tro. Mercy Kids er et eget tilbud til barn. Gjennom veiledning, samlivskurs og terapi bidrar vi til mestring og konfliktløsing. Vi tilbyr også mat, økonomisk rådgivning og hjelp til å finne frem i offentlige systemer. Vi samarbeider bl.a. med NAV, Flyktningkontoret og Norasonde. Mercy House er en nonprofitt, kristen og partipolitisk nøytral organisasjon.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme