Om Mercy House

Mercy House er en møteplass og et lavterskeltilbud innenfor helsevern og sosiale tjenester. Her får mennesker oppfølging når livet er vanskelig. Våre 40 medarbeidere har bred helsefaglig og pedagogisk bakgrunn. Vi har ingen journaler og diagnoser, men husrom og hjerterom. Tilbudet er gratis bortsett fra en egenandel for måltider. Mercy House er åpent for folk i alle aldre og benyttes primært av innbyggere i Lillestrøm kommune. Folk som oppsøker oss strever med relasjons- og samlivsproblemer, fysisk og psykisk sykdom, fattigdom, sorg, traumer eller spørsmål omkring selvfølelse, identitet og tro. Mercy Kids og Mercy Young er et eget gruppetilbud til barn og ungdom. Gjennom støttesamtaler, veiledning, samlivskurs og terapi bidrar vi til mestring og konfliktløsing. Vi tilbyr også mat, økonomisk rådgivning og hjelp til å finne frem i offentlige systemer. Vi samarbeider bl.a. med NAV og Flyktningkontoret. Mercy House er en nonprofitt, kristen og partipolitisk nøytral organisasjon

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme