Om Morgenstellet - veien tilbake til livet

Vi ønsker å hjelpe mennesker med vanskeligheter i hverdagen tilbake til livet fra sin situasjon. Gjennom trening, bruk av naturen, fellesskapet, bistår til rehabilitering og recoverybaserte samtaler, samhandling og balanse for mennesker med vanskeligstilte barn, ungdom, psykiatri og avhengighets problematikk, voksne og uføre av div årsaker og deres pårørende.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme