Om Mork og Kvevli Vel

Mork og Kvevli Vel har som mål å være samlende for innbyggerne i Mork og Kvevli krets. Mork grendehus fungerer som det samlende punktet og velforeningen arrangerer ulike tilstelninger for store og små i løpet av året. I forbindelse med planer og høringer gjennomfører velforeningen møter/samlinger med den hensikt å gi høringsuttalelser i saker som berører innbyggerne i Mork og Kvevli Vel.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme