Om Murasam Barn og Ungdoms Kultur Senter (MBUKS)

Murasam Barn og Ungdoms Kultur Senter (MBUKS) er en frivillig organisasjon som ble grunnlagt med visjonen om å styrke kunnskapsnivå og utvikle tamilsk kulturelle og sosiale ferdigheter blant barn og ungdommer i Norge. Organisasjonen har til formal å: Utføre aktiviteter gjennom like mediekanaler og levere kunnskapsrike løsninger for à forsterke kunnskapsnivå samt tamilsk kulturelle og sosiale ferdigheter blant barn og ungdommer i Norge. Tilrettelegge andre arrangementer for å inkludere g bevisstgjøre organisasjonens verdier. Samarbeide med andre organisasjoner som har samme formål.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme