Om Naturvernforbundet i Lillestrøm

Naturvernforbundet i Lillestrøm er vaktbikkje for alt som truer naturverdiene i kommunen. Ta kontakt om du har tips til saker som vi bør jobbe med! Vi er spesielt opptatt av vassdragene og verneområdene knyttet til dem (Nordre Øyeren, Leira-området, Nitelva), raviner og nærnaturen der folk bor. Vi arrangerer også turer i nærmiljøet, som bl.a. fuglesangturer og ravineturer. Vi er også årlig medarrangør av strandryddedag.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme