Om Nordre Øyeren Fuglestasjon

Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) er en aktiv fuglestasjon som driver økologisk overvåkning av vannfugltrekket gjennom Øyeren, ukentlige fugletellinger, ringmerking ved stasjonsbygget og «fugleskole» for barn og unge i området. I 2023 deltok over 130 barn på fugleskolen vår. NØF ble etablert i 1973 og vi var med på å dokumentere naturverdiene i området, noe som førte fram til fredningen av Nordre Øyeren i 1975. Siden den gang har vi jobbet kontinuerlig med å styrke vernet av reservatet. I dag har NØF nærmere 50 medlemmer i alle aldre. Med fuglestasjonen beliggende på Årnestangen i Rælingen, har vi flotte muligheter til å ringmerke fugler, ta turer med båt ut i naturreservatet for å gjøre registreringer og drive utadrettet virksomhet knyttet til besøkende og publikum.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme