Om Norsk-Afghansk kulturforening

Siden 2010 har vi holdt på å arrangere kultur og sosiale aktiviteter for både unger, eldre, kvinner og menn. Vi pleier å ha diktkvelder, arrangementer om mystisk litteratur, relativt store og små musikk opplegg, sosiale arrangementer for kvinner/jenter, kunst arrangementer (har vært engasjert og hjulpet med å lage en statue av hesten som er beskrevet i det berømte "Tigger og Hest" diktet til Bjørnstjerne Bjørnson. Hestens statue kan forhåpentligvis stå foran/ved Tiggeren i Oslo). Også for at ungdommer ikke skal føle seg ekskluderte eller sist prioriterte vil vi ha særlig fokus på både integrere og inkludere ungdom som er interesserte i kultur og sosiale aktiviteter, slik at de kan også stå sentralt og involvert i alle aktiviteter, legges til at en stor del av vår medlemmer er unge jenter og gutter. Vi har også hatt (pleier å ha) humanitære aktiviteter og donasjonsinnsamlinger for fattige barn og kvinner i Afghanistan.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme