Om Norsk Fosterhjemsforening Akershus

Norsk Fosterhjemsforening består av et sekretariat lokalisert i Oslo og lokalforeninger i hvert fylke (Akershus). Fylkesforeningene tilbyr videre en rekke aktiviteter og arrangementer rettet mot fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken. En viktig del av virksomheten er å drive interessepolitisk arbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter for å bidra til å bedre kvaliteten på fosterhjemsomsorgen.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL