Om Norsk Ressurssenter for Minoriteter

Vi er en ideell forening på Skjetten med formål å jobbe for kompetanseoppbygging og økt integrering. Vi er en partipolitisk uavhengig forening som er åpen for alle, uavhengig av tro og etnisitet. Våre kjerneområder er undervisning og vi har drevet Lørdagsskolen på Skjetten i snart 15 år. Her har vi barn, ungdom og unge voksne som lærer seg grunnleggende studieferdigheter og får leksehjelp i vanlige skolefag. I tillegg arrangerer vi diverse kurs med fokus på at deltakere skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper, og temakvelder for foreldre for å belyse ulike problemstillinger. Kort fortalt har vi som formål å jobbe med kompetansebygging hos individet med fokus på å styrke og fremme høyere utdannelse hos barn og ungdom, legge til rette for økt norsk samfunnsforståelse hos innvandrere og fremme integrering og forebyggende helsearbeid.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme