Om Organisasjon for Narvik-tamiler

ONT skal drive ulike aktiviteter som har mål å styrke deltakelsen til Narvik-tamiler i det norske samfunnet og fremme positive tradisjonelle tamilske verdier til nordmenn. Spesielt jobber vi med å lede vår ungdom inn på riktig spor for at de skal bli nyttig borger i det samfunnet de lever i, selvstendige personer som fungerer godt i et flerkulturelt samfunn som Norge.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme