Om Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivs- og naturvernspørsmål. I dette arbeidet ligger sikring og bruk av friluftsområder både i Viken og Oslo. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Vår visjon er "Friluftsliv for alle" og våre 5 arbeidsområder er: 1. Marka - markagrensa, 2. Byggesonen - grøntstruktur, 3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest, 4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser, 5. OOF sin organisasjon – kompetanse – økonomi.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme