Om Over Enga Mannskor

Mannskoret Over Enga legger vekt på å skape sangerglede, noe som vises ikke bare i repertoar, men også i hvor og hvordan de opptrer. Koret har utviklet en egen form; best mulig korsang i en uformell stil, ofte med publikum som medspillere. De opptrer både i små og store sammenhenger.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme