Om Pensjonistuniversitetet i Skedsmo, PUSK

Ønsker å bidra til eldres livskvalitet og helse ved å tilby interessante foredrag på høyt nivå, aktivere medlemmene i ulike gruppevirksomheter og gi et hyggelig sosialt samvær. Månedlige medlemsmøter.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme