Om Raumklang

Raumklang er et blandakor som har korøvelse en gang i uken. I tillegg til dette arrangeres det seminarer med undervisning. Koret har 1-3 konserter i året med forskjellige temaer. Adventskonserten i Skedsmo i samarbeid med Lions har blitt en fast post på programmet. Koret har også enkelte små opptredener i lokalmiljøet, som på Husebydagene og på sykehjemmet.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme