Om Retten Velforening

Utvikling og vedlikehold av Rettenparken med aktiviteter, dugnad og investeringer på lekeapparater i samarbeid med Lillestrøm kommune v/Park og idrett.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme