Om Romerike Flaggermusgruppe

Vi er en forening som arbeider med flaggermus, og er knyttet til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus. Det er ingen faste møter, og alt arbeidet foregår som prosjekt der hver person engasjerer seg i det han/hun har lyst til. Aktivitetene er bl.a. nattevandring, flaggermuskasser, kartlegging av loft (inkl. kirker) og gruveturer.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme