Om Romerike Fotballdommerlaug

Romerike fotballdommerlaug skal som en frivillighetsarbeid organisasjon bidra til at dommergjerningen i Akershus fotballkrets kommer på dagsorden. Dommerlauget skal forsøke å skape et bedre miljø, bidra til økt rekruttering og være en interesseorganisasjon for dommerne i kretsen. Dommerlauget skal gjennomføre dette med blant annet sosiale arrangementer, faglige samlinger, treninger og turer. Tiltak spesielt rettet mot ungdom er; utstyrspakker, teorikvelder, turer og stipendordninger.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme