Om Romerike Historielag

Romerike Historielag er paraplyorganisasjon for 16 historielag på Romerike. 3423 medlemmer per 31.03.2023. Eier sidebygningen på Skedsmo prestegård. Besøksadresse: Vestvollveien 54, Skedsmokorset. Flere møterom som brukes av de lokale historielagene til komitémøter. Lokalhistorisk bibliotek. Kontor åpent hver torsdag. Inspirasjon og service organisasjon for historielagene. Utgir medlemsblad Skytilen fire ganger i året. StyreWeb opplegg for alle medlemslagene inkludert i kontingenten. Pr. i dag er et element Digitale lokalhistoriske vandringsspill for barn og unge. 10 lag er engasjert. Styrke stedsidentitet og tilhørighet. Folkehelse. Videre dokumenterer vi for tiden den lokale mikrohistorien rundt Skedsmo kirke som blir brukt i prosjektet "Det sitter i veggene" som er en del av Skeidismo-prosjektet. Deler vil bli brukt i de digitale vandringsspillene. I tillegg vil det bli dokumentert i et stort hefte som blir tilleggsinfo som kan kobles til digitale vandringsspill i området.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme