Om Romerike HV-veteraner

Romerike HV-veteraner. Som navnet sier så er vi en forening av HV-veteraner og annet eldre militært personell hjemmehørende på Romerike med hovedvekt og opprinnelse fra Lillestrøm kommune. Formålet er å vedlikeholde ferdigheter og kunnskaper, skape godt samhold og formidle positivitet til forsvarssaken. Vi har inntil nylig leid lokaler på Kjeller, men måtte flytte ut av økonomiske årsaker. Foreningen har månedlige medlemsmøter og flere arrangementer i løpet av året. Romerike HV-veteraner sammen med NROF står hvert år for kransenedleggelse på Romeriksbautaen i Lillestrøm 8. mai.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme