Om Romerike Lokallag av Fortidsminneforeningen

Romerike lokallag av Fortidsminneforeningen har hatt og har et nært samarbeide med Romerike historielag. Mye av vår aktivitet foregår derfor fra lokalitetene til historielaget i Vestvollveien 54 på Skedsmokorset, der vi leier møtelokaler til styre- og medlemsmøter. Lokallaget dekker alle kommunene på Romerike, med unntak av Nittedal som har etablert eget lokallag. I og med etablering av Lillestrøm kommune, vil denne kommunen omfatte en vesentlig del av vårt engasjement og aktivitet. Vårt formål er å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner og å skape en allmenn forståelse for kulturminnevern i vårt område. Spesielt i disse dager vil vi vise til vårt fellesprosjekt med Romerike historielag gjennom "Novemberforedragene 2023". Temaet er ; "Hvordan drive kulturvern - hva er godt nok?" og går over tre torsdager. I tillegg har vi annen medlemsaktivitet som i stor grad er åpen for alle interesserte.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme