Om Romerike Plan- og Utbyggingsforum

Foreningen er ett nettverk for firmaer, foretak, organisasjoner og grunneiere som jobber med plan- og utbyggingssaker på Romerike. Formålet til foreningen er: a) være en aktiv pådriver for en god og forutsigbar plan- og byggesaksbehandling i regionen. b) innhente og formidle erfaringer og kunnskap c) bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene d) medvirke til opplæring og kompetanseheving e) medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter og fagmiljøer f) aktivt søke og påvirke ved utarbeidelse av nasjonale, regionale og kommunale planer, samt forskrifter og normer som påvirker medlemmenes virksomheter og interesser.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme