Om Romerike Sopp- og Nyttevekstforening

Nedre Romerike Soppforening ble startet i 1974. Vi er et lokallag under Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Pr 31.12.17 hadde vi 250 medlemmer. Vi arrangerer turer for nyttevekster om våren og soppturer på høsten. I tillegg holder vi kurs. Vårt fokus er å lære bort nytten av planter og sopp og slik verdien av en god hobby og et aktivt friluftsliv. Vi har to medlemsmøter i året.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme