Om Romerike Ungdomslag

Vi ønsker å utdanne, inkludere og integrere barn, ungdom og unge voksne på Romerike, gjennom sosiale tiltak. Vi ønsker å skape et felleskap og nettverk for å tilrettelegge for samarbeid og dialog. Vi mener ungdom utgjør en betydelig ressurs, ikke bare i fremtiden, men også i dag. Formål: Ivareta og forsterke ungdommens rolle i samfunnet. Tilrettelegge for samhold og samarbeid mellom barn og ungdom på tvers av kulturelle miljøer på Romerike. Bidra til å integrere ungdom inn i storsamfunnet, slik at de kan bidra aktivt i sin fremtid. Utvikle ungdom til å bli ressurser i samfunnet på ulike områder. Fremme norske verdier og normer som en identitet.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme