Om Samfunnsengasjerte Kvinner Lillestøm

Hovedfokus er å involvere og engasjere medlemmene i å fremme sosial aktivitet og skaffe møteplass i nærområdet. Vi ønsker å tilby fritidsaktiviteter igjennom frivillig arbeid og jobbe for integrering og ønsker å være brobygger mellom ulike kulturer og samfunnet. Målet er å styrke medlemmene i livsmestring og gjensidig forståelse i storsamfunnet. Vi ønsker oppstart i nærområde på Lillestrøm, men har til mål og jobbe videre i Lørenskog/Strømmen. Formålet skal oppnås gjennom ulike aktiviteter, foredrag og kurs.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme