Om Sammen i Lovsang

Arrangerer konserter, lovsangkvelder, bønnefellesskap, ledersamlinger og møter for å inspirere til enhet og samhold mellom kristne på Romerike.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme