Om Senior Norge Lillestrøm

Fremme seniorenes/pensjonistenes rettigheter og behov. Er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Arbeide for livsglede livet ut. Hindre omsorgssvikt og overgrep. Riktig behandling av eldres medisinske sykdommer og plager. Utøve respekt og likeverd ved verdig eldreomsorg. Vern mot yrkes- og aldersdiskriminering. Fremme respekt for økonomiske rettigheter. Skape tilrettelagte boliger. Fremme økt seniordeltakelse i offentlig debatt. Gi gode innspill til offentlige myndigheter.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme